Μυρτώ Γκολέμη

Μυρτώ Γκολέμη

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης και ασχολούμαι με το σχέδιο τον ελεύθερο μου χρόνο.

Άρχισα να ζωγραφίζω στο χέρι με παραδοσιακές μεθόδους και συνέχισα μαθαίνοντας ψηφιακό σχέδιο.

Τα έργα μου μπορείτε να τα δείτε στις παρακάτω σελίδες:

- https://www.instagram.com/mirtia_art/?hl=en 

- https://www.artstation.com/mirtia